Největší internetové trhy v Evropě: Německo, Rusko, Velká Británie

Server Pingdom přináší velice zajímavé statistiky týkající se využívání internetu na starém kontinentu. Průzkum se týká 2 různých pohledů, tím prvním je absolutní počet uživatelů internetu v evropských zemích, druhý pohled nám ukazuje země, kde je nejvyšší penetrace uživatelů internetu.

Evropský trh je velice specifický, jedním z hlavním důvodů je fakt, že uživatelé mluví mnoha různými jazyky. Tím se Evropa výrazně liší například od homogennějších trhů v Severní i Jižní Americe. Za zmínku stojí také fakt, že Evropa není pouze Evropská unie, jak je mnohdy zvenčí vnímána.

Základní čísla týkající se evropského internetu jsou následující:

  • V Evropě je přibližně 475 milionů uživatelů internetu, globální trh čítá asi 1,97 miliard uživatelů.
  • Podíl Evropy na globálním internetovém trhu činí 24 procent.
  • Zajímavý je údaj, že Evropa na 2krát více uživatelů internetu než Spojené státy.
  • Nejvíce uživatelů internetu je v Německu – 65 milionů lidí. Naproti tomu ve Vatikánu není ani 100 uživatelů internetové sítě (přesně 93).
  • 10 evropských zemí má více než 10 milionů uživatelů.
  • V evropských zemích dosahuje průměrná penetrace internetu 58 procent.
  • Nejvyšší penetrace je na Islandu, kde používá internet téměř 98 procent populace. Následuje Norsko (95%) a Švédsko (93%). Vypadá to, že internetu se daří v chladném podnebí :)

Následující graf ukazuje dvacítku největších národních internetových trhů v Evropě:

Na rozdíl od předchozího grafu, kde pořadí bylo úměrné velikosti jednotlivých zemí, ukazuje graf s penetrací zcela jiné pořadí, nezávislé na počtu obyvatel dané země. Z grafu tak plyne, že je mnohdy snazší vybudovat infrastrukturu pro provoz internetu v menších zemích:

Především skandinávské země si vedou velice dobře. Takže až budete připravovat nový web či webovou službu určenou pro evropské zákazníky, budete vědět, kam se obrátit :)

NAPIŠTE KOMENTÁŘ