15 mýtů o cloud computingu

Na blogu firmy Rackspace Cloud vyšel nedávno zajímavý souhrn mýtů, které jsou v povědomí odborné i laické veřejnosti. Pojďme se tedy podívat na to, co se o cloud computingu často říká, ale pravda to není.

1. Cloud computing je pouze prodejní nálepka, tzv. buzzword

Termín „cloud“ je nový pojem označující sadu spolupracujících výpočetních zařízení a služeb, které svůj výkon zprostředkovávají přes web. Jde o efektivnější šíření výpočetního výkonu.

2. Neznám nikoho, kdo skutečně cloud computing využívá

Pravda je ta, že všechny moderní webové služby nějakou formou využívají cloud computing. Ať už jde o Facebook, Twitter, Google apod. Většina uživatelských dat u těchto služeb jsou uloženy právě v cloudu.

3. Cloudu se nedá věřit

Cloudu se věřit dá, bezpečnostním (nebo jakýmkoliv jiným) problémem je v drtivě většině lidský faktor. Proto i u cloud služeb je dobré volit zabezpečený protokol, silná hesla apod.

4. Cloud je velice nespolehlivý

Cloud je složen z mnoha zařízení, která nejsou bezporuchová. Proto i u cloudu může dojít k výpadku. Cloud je ale ve své podstatě založen právě na principech, které by měly výpadky eliminovat. Jde o např. o redundanci, vysokou dostupnost a škálovatelnost, které by měly zajistit funkčnost cloudu i v extrémních podmínkách, např. při nečekaně vysoké jednorázové návštěvnosti.

5. Cloud je pouze pro malé firmy

Cloud computing mohou využívat firmy všech velikostí, menší firmy tak budou činit, protože nebudou mít na investici do vlastní infrastruktury. Větší firmy zase mohou outsourcingem za pomocí cloudu ušetřit náklady na provoz některých svých IT služeb.

6. Cloud computing má skryté poplatky

Jednou z hlavních výhod cloud služeb je to, že je využíváte pouze tehdy, kdy to potřebujete a pouze v nezbytně nutné míře. Většinou se není nutné upisovat v rámci dlouhodobých kontraktů s nějakým pevným měsíčním paušálem.

7. Cloud služby jsou pouze pro experty

Experti stejně jako laici mohou využívat cloud computing. Přistupovat ke cloud službám je ve většině případů možné prostřednictvím API nebo uživatelsky přívětivějšího ovládacího panelu, který je určen zákazníkům, kteří nejsou počítačoví experti.

8. Vše, co může běžet na serveru, může běžet i v cloudu

Cloud computing může využívat každý, ne všechny služby, které se provozují na dedikovaném serveru, mohou běžet v prostředí cloudu. Při přesunu služeb do prostředí cloudu je vždy nutné zvážit konkrétní požadavky.

9. Existuje jen jeden typ cloud služeb

Dnes ve skutečnosti existují 3 typy cloudových služeb:

  • Software-as-a-Service (např. Salesforce)
  • Platform-as-a-Service (App Engine od Google)
  • Infrastructure-as-a-Service (Amazon EC2)

10. Cloud computing nabízí neomezený výkon

V souvislosti s cloud computingem se mluví o neomezené škálovatelnosti, pravda je ale taková, že výkon je omezen velikostí datové centra. Prakticky většina poskytovatelů cloud služeb nabízí dostatek výkonu k tomu, aby úspěšně zvládlo jakékoliv náhodné a masívní zvýšení návštěvnosti.

11. Cloud computing je jen dočasný módní trend

Spousta webových služeb, které využívají firmy nebo běžní spotřebitelé, využívá cloud computingu, takže to vypadá, že cloud služby tu zůstanou delší dobu.

12. Cloud computing není vhodný pro hostování databáze

Například Twitter využívá cloud služeb k tomu, aby hostoval své rozsáhlé databáze. Bez použití cloud computingu by zřejmě nebylo vůbec možné ukládat takové množství dat.

13. S využítim cloud computingu ztrácíte kontrolu nad svými daty

Není pravda, že pokud nahrajete svá data do cloudu, tak nad nimi nemáte kontrolu. Nemáte sice klíče od datového centra, máte ale vždy plný administrátorský přístup ke svým datům.

14. Cloud computing je rychlejší než tradiční servery

Cloud se skládá ze serverů, jednoduchou úlohu zvládne server stejně rychle jako cloud. Jeho výhodou je pak hlavně to, že při složitejších úlohách se do práce zapojí více serverů, které jsou společně schopné vyřešit daný výpočetní úkol efektivněji.

15. Cloud je pouhý mainframe

Koncepty mainframu a cloudu jsou v mnohém podobné. Cloud však přináší dříve neexistující jednoduché nástroje ke správě, které slouží k řízení velice komplexního a technologicky složitého backendu.

1 KOMENTÁŘ

  1. Karel napsal:

    Ještě takový další mýtus je: „Nikdy nevkládejte do Cloudu citlivé data.“ Vše by mělo jít zabezpečit, jak potřebujeme.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ