ACTIVE předával zkušenosti studentům

V rámci našeho partnetsví se Silicon Hill, největším klubem Studentské unie ČVUT, jsme v pátek 18.3. 2011 uspořádali ACTIVE FEST, kam zavítala dvacítka studentů nejvýznamnější technické univerzity v republice. Navázali jsme tak volně na dvě exkurze do našeho datového centra, které jsme pro studenty zorganizovali na přelomu roku 2010 a 2011.

Akci jsme pojali jako seznámení s prací našich lidí, snažili jsme se předat praktické zkušenosti s využíváním konkrétních technologií a jejich vlivu na chod hostingové firmy. Představili jsme základní principy fungování zákaznické podpory, vhlédli jsme společně do zákulisí interního vývoje a rozhlédli jsme se v oblasti správy Linux i Windows systémů. Série interaktivních přednášek přešla plynule do technického workshopu, kde jsme se detailněji věnovali například problematice zavádění DNSSECu, popisem fungování naší mailové platformy, zabezpečením hostingové platformy, principy řízení projektů v našem prostředí nebo využití virtualizace na naší hostingové platformě.

Skutečnou otevřenost jsme podtrhli krátkou exkurzí do zákulisí firmy, kde studenti obdivovali organizovanost naší zákaznické podpory a nebo příjemnou atmosféru ve firmě jako celku.

Pozornost, aktivita a odbornost dotazů všech studentů byla pro nás všechny milým překvapením. Proto pevně věříme, že se nám podaří na tuto akci v blízké době navázat. Pozitivní hodnocení akce přímo účastníky a neutuchající diskuse po skončení nás k tomu přímo zavazuje.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ