Active 24 se připravuje na rok 2012 (Silvestr edition)

Řekněme si to otevřeně hned na úvod: rok 2012 nebude žádná sranda. Podle mnoha proroctví má dojít v příštím roce k zásadním změnám fungování naší planety. Jedna z předpovědí dokonce tvrdí, že všemu může být konec o zimním slunovratu v prosinci 2012. Štěstí bude přát připraveným!

Proto se s koncem letošního roku rozhodlo vedení Active 24, že zaujme k této situaci jasné stanovisko. Cílem je nenechat zákazníky předního českého hostera na holičkách. Na tajném místě uprostřed Evropy se schází členové managementu Active 24, aby dojednali postup pro následujících 12 měsíců. V úvahu se berou všechny možné scénáře dalšího vývoje.

Strategickou schůzi zahajuje Petr Šmída, ředitel Active 24 krátkým vhledem do situace. V první fázi nastiňuje pozitivně vypadající varianty vývoje, kdy by mohla firma Active 24 fungovat velice podobně jako v uplynulých letech. Bohužel pak přicházejí na řadu další, ne tak optimistické varianty vývoje. Petr mluví o možných zásadních změnách v geomagnetickém poli, které by mohly vést k tzv. přepólování naší planety. V praxi by tato situace znamenala, že veškeré elektronické přístroje by mohly přestat fungovat nebo by neplnily stoprocentně svou obvyklou funkci. Z pohledu poskytovatele doménových a hostingových služeb skutečně neradostná vyhlídka! V dalších větách padají ještě tragičtější scénáře jako třeba totální zhroucení elektrické sítě a veškeré moderní infrastruktury, na které je naše moderní vyspělá civilizace bytostně závislá.

Přejděme ale od pláče k možným řešením. Slova se ujímá Zdeněk Brůna, technický manažer společnosti Active 24. Zdeněk je kovaný ve všech technických záludnostech spojených s hostingem a tak některé zdánlivě neřešitelné situace jsou pro něj hračkou. Navrhuje několik originálních řešení pro případ, že by zkolabovala internetová síť. Jako jednu z možností doporučuje zkopírovat obsah všech hostingových serverů na přenosná fyzická média – USB disky, DVD/CD disky, případně na diskety, pokud by se vyčerpaly zásoby dříve jmenovaných nosičů dat. Dále navrhuje najmout armádu cvičených poštovních holubů, kteří by pro Active 24 zajišťovali plynulou a nepřetržitou distribuci dat na dostupných datových médiích. Podle Zdeňka by situace mohla fungovat následovně: návštěvník webových stránek by odeslal požadavek na danou URL adresu pomocí papírového formuláře, který by do kanceláře Active 24 doručil cvičený poštovní holub. Opačnou cestou by se pak návštěvníkovi stránek odeslal datový nosič se zkopírovaným textem, obrázky a dalšími multimediálními soubory. Pokud by nefungovaly počítače, posílal by se text napsaný na papíře a obrázky buď ve formě malby nebo fotek na papíře.

Návštěva stránek by pochopitelně v takovém případě nebyla zadarmo. Radoslav Ruman, finanční manažer Active 24 navrhuje následující způsob účtování. Za samotný hosting by se neplatilo, platil by návštěvník stránek za jejich shlédnutí. Výpočet ceny by byl tento: cena za shlédnutou stránku by se rovnala součinu datové velikosti (u digitálních nosičů v megabajtech či gigabajtech, u papírových nosičů v počtu A4 stránek) a vzdálenosti, jakou musel poštovní holub urazit z kanceláří Active 24 k návštěvníkovi. Jako pozitivní dopad Radoslav uvádí fakt, že lidi by si sakra rozmysleli, co všechno si chtějí na internetu prohlédnout. Dá se předpokládat, že lidé by trávili méně času online, naopak více času pohybem, s rodinou nebo jinou smysluplnou aktivitou.

Pozadu nezůstává ani František Grunt, manažer marketingu. Klade si otázku „jak se v takovém případě odlišit od konkurence“ a hned si na ni originálně odpovídá. Prý by nebylo od věci, hlavně v případě výpadku elektrické sítě, přejít na čistě analogový provoz. To znamená, že firma by nevytvářela, neuchovávala ani nezpracovávala žádné informace v digitální formě. V době hyperkonkurence lze takový nápad považovat za Svatý grál. Druhý nápad se pak týkal rozšíření produktového portfolia pro rok 2012. Novým „killer“ produktem by měla být služba Poštovní schránka, která by se měla stát v roce 2012 vlajkovou lodí emailových, resp. poštovních služeb Active 24. Nová poštovní schránka by měla do budoucna nahradit stávající emailové služby, zahrnovala by v sobě také funkčnost Microsoft Exchange serveru, firemní adresář a sdílený papírový kalendář.

Počáteční obavy o další fungování firmy a především o osudy zákazníků se pomalu rozplývají, realita nevypadá tak beznadějně. Zbývá dořešit technické detaily a nastavit fungující procesy včetně technické podpory. Tu má na starost Jan Geleti, manažer zákaznické podpory Active 24. Honza nevidí v dalším provozu firmy problémy zásadnějšího rázu. Navrhuje, aby podpora fungovala ve 2 různých módech. První by byl zdarma, šlo by o podporu přes zprávy doručené poštovním holubem. Tato podpora by byla poskytována všem platícím návštěvníkům webových stránek hostovaných u Active 24. Druhá možnost by znamenala osobní návštěvu operátora technické podpory u zákazníka, byla by zpoplatněna tarifem vypočteným ze 2 veličin: ujetá vzdálenost (v kilometrech) a čas strávený u zákazníka (v hodinách). Z provozních otázek zbývá dořešit detaily typu „profilová fotka z Facebooku dorazí v papírové formě potřísněná ptačím trusem“ a podobně. Řešením může být třeba redundantní archivace všech dat v geograficky oddělených lokalitách mimo záplavové oblasti kdekoliv v Praze nebo jinde v České republice.

Vidíte tedy, že firma Active 24 je na následující rok připravena. Víte, komu svěřit péči o své emailové schránky a webové stránky v roce 2012.

Šťastný Nový rok!

6 komentářů

 1. Thief napsal:

  A pokud vám poštovního holuba ukradnu? :)

 2. Jan Horna napsal:

  Pochopitelně půjde o celou armádu dokonale cvičených poštovních holubů. Je ale pravda, že doma – v Čechách a na Moravě (i ve Slezsku) bude nutná jistá obezřetnost!

 3. Thief napsal:

  To budete mít celé jedno patro akorát přeplněné holubníky. Víte přeci jak se v čechách krade. a pokud chcete mít stabilní odesílání a přijímání paketů, budete jich muset mít sakra hodně. A nebudou teď nějaké slevy na domény když se předpokládá pád sítě? :)

 4. Jan Horna napsal:

  Detaily musí prozatím zůstat v tajnosti, jde o nové průmyslové standardy. Jistě chápete.

  Sleva na domény? Nevím, ale prioritou jsou teď skutečně ti holubi. ;-)

 5. Thief napsal:

  A budou nějaké fotky té nové serverovny(holubovny)?

 6. Jan Horna napsal:

  Časem snad ano. Teď nás omluvte, odcházím shánět zrní ;)

NAPIŠTE KOMENTÁŘ