Webhosting pro začátečníky I.

Webhosting je pronájem prostoru na webovém serveru. Často se webhostingu říká sdílený hosting, protože diskový prostor na jednom počítači – serveru je rozdělen mezi více nájemců. Za pronájem webového prostoru platí nájemce provozovateli webhostingového serveru pravidelné splátky.

Webhosting se vyplatí

Webhosting umožňuje podnikatelům a osobám provozovat vlastní webové prezentace na internetu. Chce-li se podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba prezentovat na internetu, měl by mít vlastní fyzický server s určitým programovým vybavením. Dále musí být tento server nepřetržitě připojen k internetu. To představuje dvě poměrně nákladné investice.

Alternativou je právě webhosting, který eliminuje potřebu takových investic. Uživatel si pronajme potřebný prostor na serveru poskytovatele webhostingu. Webhostingové servery jsou permanentně připojeny k internetu a poskytují prostor pro desítky, stovky, v některých případech i tisíce webových prezentací. Zákazník nemusí kupovat vlastní hardware ani se nemusí zajímat o připojení serveru k internetu.

Uživatel, nájemce webového prostoru, má neomezený přístup ke svým webovým stránkám prostřednictvím FTP protokolu. Stránky může přidávat, aktualizovat nebo mazat, jejich celková velikost je přitom ohraničena velikostí vyhrazeného diskového prostoru. Ta se většinou pohybuje od několika desítek megabajtů až po jednotky gigabajtů.

Statické a dynamické webové stránky

V případě, že provozovatel webové prezentace vystavuje pouze statické HTML stránky a neprovozuje žádné dynamické skripty ani databáze, vystačí si se základním pronájmem webového prostoru. Pokud chce zákazník provozovat dynamické stránky využívající databázi, musí po pronájmu webového prostoru požadovat podporu speciálních technologií. Poskytovatelé webhostingu tyto přídavné služby nabízí, většinou jde o standardní součást webhostingové služby. Nabízené technologie se pak odvíjí od použitého operačního systému webhostingového serveru. Nejpoužívanějšími serverovými platformami jsou Microsoft Windows a Linux.

Na operačním systému MS Windows je podporováno skriptování Active Server Pages (ASP), případně ASP.NET, typicky v kombinaci s robustní databází MS SQL server. Obdobné technologie nabízí webhosting na serverech s operačním systémem Linux. Dynamické webové stránky bývají generovány technologií PHP (Hypertext Preprocessor). Jako databáze se využívá nejčastěji MySQL databáze, případně PostgreSQL. Uvedené technologie používané na platformě MS Windows i na Linuxu zvyšují uživatelský komfort pro návštěvníky webu. Provozovatelům webových stránek umožňují tyto technologie instalovat nejrůznější redakční systému, které následně usnadňují tvorbu a správu webových stránek.

V druhém dílu série „Webhosting pro začátečníky“ se zmíníme o parametrech webhostingové služby.

1 KOMENTÁŘ

  1. […] webhostingu a server hostingu je dedikovaný hosting, tedy pronájem tzv. dedikovaného (vyhrazeného) serveru. […]

NAPIŠTE KOMENTÁŘ