Oficiální vyjádření ACTIVE 24 k DoS útokům na servery klientů

Od pondělí 12.12. do středy 14.12. jsme čelili rozsáhlým distribuovaným DoS útokům vedeným proti webům našich zákazníků, které přicházely v několika vlnách a v čase se měnila jejich forma i původ. Jejich důsledkem bylo opakované přetěžování podstatných částí naší síťové infrastruktury, což mohli s různou intenzitou pocítit všichni naši zákazníci a to v celkovém rozsahu několika desítek minut za každý z uvedených tří dnů

Proti útokům jsme okamžitě podnikali vhodná protiopatření, ale rozsah byl takový, že bylo nutné ve spolupráci se zákazníky, kterých se útok bezprostředně týkal, cíle útoků izolovat a následně s pomocí partnerů, kteří nám poskytují zahraniční konektivitu, veškerý závadný provoz pocházející ze zahraničí a navíc z podvržených IP adres odfiltrovat pomocí tzv. blackholingu.

V tuto chvíli je situace stabilizovaná a poskytované služby jsou opět dostupné v obvyklé kvalitě. Vzhledem k přijatým opatřením již opakovaní problémů neočekáváme, i když to nelze se 100% jistotou vyloučit. Provoz na síti nadále důkladně monitorujeme a zjišťujeme více informací o původu tohoto útoku.

V reakci na požadavky na kompenzaci za zhoršenou dostupnost námi poskytovaných služeb sdělujeme, že se v žádném případě nejednalo o pochybení naší společnosti, ale naopak jsme se stali obětí trestné činnosti a naši pracovníci vyvinuli veškeré možné úsilí pro to, aby minimalizovali jeho dopady a cílený útok odvrátili. Z těchto důvodů nebudeme kompenzace poskytovat. Za vzniklé nepříjemnosti se i tak omlouváme.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ