Web je mobilní! U Active 24 to ale neplatí na 100 procent.

Jedním z posledních technologických trendů je mobilní web. Jde skutečně o trend nebo spíše lehce přifouknutou bublinu? Statistiky návštěvnosti webu Active 24 ukazují, že to s mobilním internetem není až tak horké.

Všechna níže uvedená tvrzení jsou výtahem ze statistik Google Analytics, kterými sledujeme na www.active24.cz chování návštěvníků. Absolutní čísla jsou ze zřejmých důvodů relativizována s tím, že i tak jsou důkazem citovaných závěrů. Jde výhradně o návštěvnost našeho firemního webu, je jasné, že u společností z jiných oborů mohou být závěry velice odlišné.

Podíl mobilních návštěv je 2,5 procenta

Na www.active24.cz tvoří návštěvníci z mobilních zařízení přibližně 2,5 procenta z celkové návštěvnosti. V absolutním vyjádření jde o desítky tisíc návštěv za rok. Zajímavější je skutečnost, že podíl mobilních návštěv se za poslední 3 roky nijak výrazně nezvýšil. Nástup chytrých telefonů tak není na webu Active 24 nijak výrazně znát.

Jasně vede Apple platforma s iOS

S drtivou převahou jsou nejpočetnější skupinou mobilních návštěvníků na webu Active 24 majitelé iPadů (téměř 3 stránky na návštěvu) a iPhonů (2,2 str./návštěva) s operačním systémem iOS. Je jich téměř polovina ze všech mobilních uživatelů. S podíly v jednotkách procent následují Android přístroje zastoupené značkou Samsung (2 str./návštěva). Poslední, kdo má výraznější návštěvnost z mobilu, jsou uživatelé přístroje Nokia E7 (1,4 str./návštěva). Bohužel plných 47% z „koláče“ tvoří návštěvy z mobilních zařízení, které nebyla služba Google Analytics schopna detekovat.

Jak „kvalitní“ jsou mobilní zákazníci?

Stručně lze říci, že mobilní zákazníci nakupují „méně, ale za víc“ peněz. Na každou dokončenou objednávku z mobilu připadá asi 100 dokončených objednávek z počítače. Na druhou stranu, průměrná hodnota transakcí, které jsou zprostředkovány přes mobilní zařízení, je více než dvojnásobná oproti průměrné objednávce našich služeb z počítačů. Ve výsledném efektu je pak tzv. hodnota návštěvy (podle definice v Google Analytics) téměr shodná pro obě skupiny: uživatele počítačů a přístupy z mobilních zařízení.

Mobil ano, ale s rozumem

Závěr je tedy, že … pokud jde o domény a webhosting, tak nemá prozatím cenu přeceňovat počet a sílu uživatelů přistupujících na stránky přes mobilní telefony a tablety. Tento závěr však může být opačný pro jiná odvětví. Pokud se chceme věnovat mobilním uživatelům, má cenu vytvořit speciální aplikaci pro iOS platformu firmy Apple. Majitelé iPhonů a iPadů dominují mobilním návštěvám a jsou také ochotni utrácet, což jen potvrzuje obecný a známý fakt.

Pokud ještě nemáte hosting u ACTIVE 24, podívejte se na naši nabídku.


Uveřejněno

v

od

Značky: