Vysoká dostupnost pro managed servery

Zákazníci managed serverů od nás poptávají nejrůznější konfigurace svých serverů. Jeden požadavek se ale poměrně často opakuje a to zajištění vysoké dostupnosti služby pomocí dvou fyzických serverů. Rozhodli jsme se proto připravit standardizovanou instalaci takového řešení, která by vyhovovala většině zákazníků.

Konfigurace služeb na vysokou dostupnost pomocí automatického failoveru se služba od služby
liší, někdy poměrně hodně a navíc je to relativně velký zásah do systému a může to vyžadovat i úpravy v aplikaci zákazníka. Naše zkušenost přitom říká, že konfigurace by měla být v rámci možností co nejpřehlednější a tedy co nejjednodušší, protože jinak ve výsledku přinese více problémů, než jich řeší.
Překombinovaná HA konfigurace ve skutečnosti způsobí více výpadků služby, než kolik jich reálně odvrátí při selhání HW. Rozhodli jsme se proto řešení postavit tak, aby zcela oddělovalo logiku failoveru od samotného systému a služeb. Tzn. systém zvirtualizujeme a pomocí dvou fyzických serverů zajistíme vysokou dostupnost virtuálního systému, na kterém běží produkční služby.

serveery

Jaké to má výhody:

 • řešení je zcela univerzální a lze ho použít při jakékoliv konfiguraci systému, kterou požaduje
  zákazník
 • zákazník na aplikační úrovni nemusí nijak řešit replikaci dat – vůbec nepozná rozdíl oproti
  případu jediného serveru

Jaké jsou požadavky:

 • dva fyzické servery s pokud možno totožnou konfigurací
 • volná druhá síťová karta – kromě připojení do standardní síťové infrastruktury servery
  propojíme nezávislou přímou linkou

Co to umí:

 • systém běží na jednom serveru a v případě selhání HW je automaticky zprovozněn na
  druhém fyzickém serveru
 • data jsou synchronně replikována mezi oběma servery a dokonce v případě, kdy by na
  jednom ze serverů selhalo celé diskové RAID pole, služby by běžely bez jakéhokoliv
  výpadku kontinuálně dál s využitím dat z druhého serveru

Z důvodů maximální ochrany dat má naše standardní konfigurace vypnutou funkci live migrací. Na přání zákazníka ji lze ale samozřejmě zapnout, což umožní navíc zcela eliminovat krátké výpadky kvůli jinak nutným občasným restartům při plánovaných údržbách. Máte-li tedy vysoké nároky na SLA u služby managed serverů, je toto řešení ušito na míru právě Vám.


Uveřejněno

v

od

Značky: