Mimořádný výpadek datacentra 17.8.2013 – oficiální vyjádření

Vážení zákazníci,

v sobotu 17. srpna v době od 10:15 do 10:32 došlo v našem datovém centru k neočekávanému výpadku napájení elektrické energie, který byl způsoben závadou na straně provozovatele datového centra, a který se bohužel dotkl většiny námi provozovaných služeb. Dle vyjádření provozovatele datového centra došlo při plánované údržbě elektroinstalace k selhání funkce jednoho z UPS jističů, který nebyl v době prací správně nakonfigurován. Tato specifická chyba způsobila, že jindy spolehlivě fungující opatření pro nepřetržité dodávky elektrické energie (diesel agregáty, UPS, napájení pomocí dvou nezávislých větví) selhala.
Naši technici začali na odstranění následků výpadku pracovat okamžitě po obnovení dodávek elektrické energie, polovina služeb byla v provozu ihned, zprovoznění dalších služeb vyžadovalo manuální zásahy a probíhalo proto postupně. Krátce před 13:00 byl obnoven provoz z více jak 95%, k plnému obnovení provozu pak došlo krátce po 15:00. Některé části naší platformy po nečekaném tvrdém restartu nenaběhly správně nebo nenaběhly vůbec a bylo potřeba je opravit či nahradit záložním HW přímo na místě. Například u SAN infrastruktury došlo k náhlému přerušení spojení mezi servery a datovým úložištěm. Po takové situaci bylo potřeba postupných ručních zásahů na jednotlivých systémech tak, aby služby najely bez poškození uložených dat. Před 16:00 jsme odstranili komplikaci v načítání dat do Zákaznického centra.Časový vývoj obnovení provozu našich služeb po tomto výpadku napájení v datovém centru dokumentuje graf našeho datového provozu.

Časový vývoj obnovení provozu našich služeb po výpadku ze 17.8.2013
Časový vývoj obnovení provozu našich služeb po výpadku ze 17.8.2013

Náhlý výpadek elektřiny způsobil také hardwarovou závadu na naší telefonní ústředně a proto jsme byli nuceni zajistit provizorní telefonické připojení na náš tým podpory. V neděli 18. 8. v 11:00 došlo k plnému obnovení provozu ústředny.
Naše služby se podařilo technikům stabilizovat v relativně krátké době a od sobotního odpoledne jsou opět dostupné v obvyklé kvalitě. Ačkoliv příčinou výpadku nebylo pochybení na straně ACTIVE 24, nebereme tuto zkušenost na lehkou váhu. Průběh výpadku, jeho dopady na zákazníky a možnosti prevence do budoucna jsme důkladně analyzovali a přijali jsme sadu opatření, která by naše zákazníky měla v podobných situacích ještě lépe chránit.
O výpadku jsme ihned informovali na webu vypadky.active24.cz, který je určen právě pro podobné situace a o jehož zprovoznění jsme Vás již dříve informovali. V případě nedostupnosti standardních komunikačních kanálů ACTIVE 24 doporučujeme sledovat právě tento web, kam umisťujeme nejaktuálnější informace. Další informace zveřejňujeme v našem Zákaznickém centru a na facebookové stránce.
Vážení zákazníci, ještě jednou se velice omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za Vaše pochopení.


Uveřejněno

v

,

od

Značky: