Změny v konceptu a struktuře zákaznické podpory

Změny v konceptu a struktuře zákaznické podpory ACTIVE 24, které již proběhly, ale i ty, které právě probíhají nebo nás ještě čekají mají jednoho společného jmenovatele, kterým je zákaznická spokojenost. Od tohoto hlavního ukazatele se vše odvíjí a jemu se i přizpůsobuje.

CSD
V uplynulém pololetí proběhlo více úrovní změn. Jednak to byly změny personální, kde jsme nabrali nové mladé posily do našeho týmu, dále pak změny ve struktuře fungování zákaznické podpory jako takové, důraz je nyní kladen nejen na rychlost zpracování, ale hlavně kvalitu vyřešení požadavků našich klientů.

Záleží nám na každém jednotlivém klientovi a dle reakcí našich zákazníků jsem přesvědčen, že to začíná být vidět v podobě dobrých ukazatelů zákaznické spokojenosti – NPS (Net Promoter Score), které sledujeme.

Pochopitelně toto je nikdy nekončící a neustále se opakující úkol, vždy je co zlepšovat. Podstatné však je, že na tom celý náš tým usilovně pracuje a každá, byť drobná pochvala naší práce nás velmi těší a je nám zároveň i inspirací a motivací do další práce.

Michal

Michal Foist

manažer zákaznické podpory