Nová verze serverového operačního sytému Windows Server 2012 R2 je již dostupná u ACTIVE 24

17. 10. 2013 v odpoledních hodinách vyslala do světa společnost Microsoft novou verzi serverového operačního systému Windows Server 2012 R2. Jelikož v ACTIVE 24 jdeme ruku v ruce s technologickým vývojem, můžete si již od dnešního dne podporu tohoto serverového operačního systému u nás objednat na Virtuálním Privátním Serveru.

R2 je vylepšením k původnímu serverovému operačnímu systému Windows Server 2012, které s sebou přináší řadu novinek, což zákazník pozná například v případě, je-li na cestách a jeho internetová konektivita je nestabilní. Časté vypadávající připojení k virtuálnímu počítači bude s novou verzí o něco příjemnější, jelikož opětovné připojení k odpojené session je u Windows Server 2012 R2 podstatně zrychlené a velmi často se obejde bez ručního zásahu.

windows server 2012 R2

 

Další evolucí v nové verzi operačního sytému je pokles nároků na šířku síťového pásma. Díky vylepšeným kompresním mechanismům je zmenšení nároků na přenosové pásmo a diskový prostor u nové verze operačního systému oproti předcházející o 50%. Připojovat se tedy lze téměř přes jakoukoliv konektivitu.

Možnost přenesení virtuálního stroje bez přerušení činnosti z jednoho fyzického hostitele na druhý je operace, kterou již uměl Windows Server 2008 R2. Nová verze operačního sytému Windows Server 2012 R2 s sebou přináší značné vylepšení v podobě přenosu, v průběhu kterého mohou být virtuální stroje mezi hostiteli komprimovány, čímž se čas nutný k přenesení snižuje o cca polovinu.

Windows Server 2012 R2 s sebou přináší řadu vylepšení. Na ukázku jsme Vám uvedli jen pouhou část změn. Podstatná je pro Vás skutečnost, že si podporu této nové verze operačního systému můžete již u nás objednat v rámci Virtuálního Privátního Serveru.


Uveřejněno

v

od

Značky: