Ještě jeden Filip

Aktuální kampaň proti Ondřejovi Filipovi nám prostě jen přišla nefér.  Reagovali jsme otevřeným dopisem panu řediteli Acta non verba, o.p.s.

V Praze dne: 8.11.2013

Věc: Reakce na článek „Jak je důležité nemít Filipa“ na www.kverulant.org

Vážený pane řediteli,

tímto bych rád reagoval na Váš článek „Jak je důležité nemít Filipa“ zveřejněný na stránkách www.kverulant.org, jejichž provoz naše společnost ACTIVE 24, s.r.o. podporuje poskytnutím webhostingu.

Jsem si vědom toho, že naše podpora Vaší obecně prospěšné společnosti je více méně symbolická a v celkovém kontextu pravděpodobně bezvýznamná. Přesto jsme dosud byli hrdí na podporu Vašich aktivit, podobně jako jsme hrdí i na podporu jiných obecně prospěšných a neziskových projektů. Kauza vyvolaná zmíněným článkem ovšem tímto naším postojem výrazně „otřásá“, mohu-li to tak nazvat.

V první řadě chci předeslat, že jsem četl Váš otevřený dopis adresovaný premiérovi ze dne 4.11.2013 a že nehodlám jakkoliv oponovat Vašim argumentům zde uvedeným a že na samotném tomto dopisu osobně nespatřuji nic neetického. Zcela jiný význam tomuto dopisu ovšem dává Váš článek na www.kverulant.org, proti kterému se chci důrazně ohradit.

Pan Ondřej Filip je skutečně ředitelem CZ.NIC, jehož činnost dle mého osobního názoru rozhodně lépe vystihuje označení jako „zájmové sdružení právnických osob“, než Vámi zvolené (pro mě zavádějící) „konsorcium“. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a tato činnost opravdu sdružení generuje nemalé příjmy, ale tyto jsou z definice sdružení primárně investovány zpět do rozvoje a kultivace českého internetového prostředí pomocí celé řady zcela mimořádných, inovativních a bezprecedentních projektů. Chápu, že pro laika do této problematiky nezasvěceného se to může zdát jako nepochopitelné, obzvláště, pokud mluvíme o podmínkách panujících v české kotlině. Ale ono to tak skutečně je. CZ.NIC generuje velké množství peněz, ale jeho management tyto prostředky neutrácí za statky pro osobní požitky, jako jsme to viděli např. v Sazce za pana Hušáka, ani je nevyvádí na zahraniční konta nebo jinak netuneluje. A ani to dělat nemůže. Na činnost managementu CZ.NIC dohlíží organizačně složitý členský aparát (komory, dozorčí rada, …), který naopak často management krotí v jeho ambicích na ještě intenzivnější podporu českého internetu. Pro lepší pochopení postavení a činnosti CZ.NIC bych Vám doporučil porovnat je např. s fungováním doménového registru na Slovensku, kde je stejná agenda v rukou akciové společnosti, ale kvalitativně odpovídá zlomku toho, co dělá CZ.NIC v České republice.

Naše společnost je aktivním členem CZ.NIC více jak 11 let, s panem Filipem spolupracujeme a jeho erudice a práce pro sdružení, českou (ale i světovou) internetovou komunitu dobře známe a také si jí nesmírně ceníme. Pan Ondřej Filip je totiž opravdu „šikula“, ovšem pejorativní nádech, se kterým jste ho takto označil, si nezaslouží.

Předpokládám, že pouze z neznalosti věci vliv pana Filipa na podnikatelské aktivity členů sdružení CZ.NIC (a naopak jejich vliv na něj) přeceňujete. Troufám si dokonce tvrdit, že právě i díky aktivitě pana Filipa je systém řízení sdružení nastaven velmi transparentně a bývá dáván za vzor i dalším doménovým registrům ve světě. Chcete-li sám proniknout hlouběji, nic Vám v tom nebrání, ovšem vyžaduje to jistou trpělivost a nasazení, protože problematika není triviální a outsider ji nepochopí za pár hodin. Koncepce CZ.NIC a další fakta jsou veřejné a najdete je zde http://www.nic.cz/page/351/.

Vaše tvrzení, že by snad Telefónica mohla kontrolovat pana Filipa jako „svého zaměstnance“ je pro zasvěceného člověka (řečeno kulantně) poněkud laciné. Něco takového je nereálné a bohužel Vás to usvědčuje z neprofesionality, z podcenění problematiky a z uspěchání své kritiky na adresu pana Filipa. Zdá se, že jste do tématu šel s velkou vervou, ale zůstává pro mě otázkou, co Vás k tomu vlastně přimělo.

Situace by si myslím zasloužila malé „napravení“ Vaší reputace. Bez ohledu na to Vás ale chci ujistit, že naše podpora Vaší společnosti není vázána na tuto ani na jinou jednotlivou kauzu, spíše na samotnou smysluplnost Vašich celkových aktivit, které budeme se zájmem nadále sledovat.

Vezměte prosím na vědomí, že tuto svoji reakci pojímám jako otevřený dopis, podobně jako Vy dopis svůj, protože cítím potřebu uvést fakta na správnou míru i v očích veřejnosti.

S přátelským pozdravem,

Ing. Petr Šmída
výkonný ředitel
ACTIVE 24, s.r.o.