Microsoft platforma na Windows Server 2012 R2

Po přestěhování Microsoft platformy do DC TOWER pokračujeme v dalších vylepšeních.

Fyzické přesuny serverů na platformě Windows jsme dokončili a pustili jsme se do instalace nových Hyper-V serverů na Windows Server 2012 R2 a následnému přesunu z původního clusteru na nový. Přesun virtuálních serverů není zcela triviální záležitostí, je třeba dodržet doporučené postupy, které jsme měli navíc odzkoušené ve vývojovém prostředí. Při ostrém přesunu jsme tedy již přesně věděli, jak se systém chová. Tyto řádky jsou psány v době, kdy máme akci úspěšně za sebou a kromě plánované několikaminutové noční odstávky se tato akce zákazníků nijak nedotkla.

A co nový Hyper-V cluster přináší?

Zejména je to nový hypervizor, který rozšiřuje možnosti nastavení virtuálních serverů. Virtuální servery nemají nově omezení na maximálně 4 přidělená jádra procesoru, systém umožňuje navýšení operační paměti bez přerušení provozu virtuálního serveru, použité jsou virtuální harddisky v novějším formátu VHDX, které umožňují vyšší „diskový“ výkon. Zároveň má hypervizor vylepšené swapování v případě přetížení operační paměti virtuálního serveru. Všechna tato vylepšení vedou k získání vyššího výkonu z virtuálního serveru.

Dále máme nyní k dispozici vylepšení proces Live migration (bezvýpadkový přesun virtuálního serveru mezi jednotlivými servery Hyper-V clusteru). Pomocí komprese operační paměti je dosaženo výrazně kratšího času přesunu mezi Hyper-V servery. Je také konečně možno migrovat více virtuálních serverů najednou, což nám dokáže zkrátit dobu výpadku služeb způsobeného závadou na jednom ze serverů Hyper-V clusteru. Funkce není, vzhledem k vysoké kvalitě hardware našich serverů, příliš často používána, ale nasazujeme každé rozumné řešení, které dále zlepší schopnost poskytovat naše služby s nadstandardně vysokým uptime. Letošní uptime na Microsoft platformě máme 99,995%, což znamená průměrnou nedostupnost služeb na nich běžících v řádu dvou minut měsíčně.


Uveřejněno

v

,

od

Značky: