Den offline v Lékořici

Každý ze zaměstnanců má možnost během roku vybrat si takzvaný Den OFFLINE, který  je příspěvkem ACTIVE 24 na veřejně prospěšné aktivity formou firemního dobrovolnictví.

Vypomáháme v organizacích se zaměřením na vzdělávání a výzkum, volnočasové aktivity pro děti a mládež, péči o zdravotně a mentálně postižené nebo životní prostředí.

Včera se skupinka kolegyň vydala do dobrovolnického centra Lékořice do Thomayerovy nemocnice.

Lékořice, z.s. realizuje od roku 2005 projekty, jejichž smyslem je psychická podpora pacientů, jejich příbuzných i zdravotnického personálu. Zaměřuje se na zlepšení psychické kondice pacientů, poskytování duchovní péče, herní terapie a zoorehabilitace. Pořádá vzdělávací akce pro koordinátory dobrovolníků, jednorázové a osvětové akce pro veřejnost a spolupracuje s firemními dobrovolníky.

V centru byly holky Aktivačky přivítány velmi mile výkonnou ředitelkou Lékořice paní Karin Pospíšilovou, vyslechly si čemu všemu se Lékořice věnuje, prohlédly si keramickou dílnu a pak se pilně vrhly do práce.

Jejich úkolem bylo vytvořit květinové brože z organzy, které se v roce 2015 stanou symbolem boje proti násilí na ženách po celém světě. Podívejte se jak šla holkám práce od ruky.

s výkonnou ředitelkou paní Karin Pospíšilovou
s výkonnou ředitelkou paní Karin Pospíšilovou

tvoření kytek z organzy
tvoření kytek z organzy

pár hotových květin na ukázku
pár hotových květin na ukázku

Uveřejněno

v

,

od

Značky: