Jak předejdete ztrátě své domény?

Zaregistrovali jste si svou doménu a provozujete na ní web a myslíte si, že obsah a použitelnost webu je vaše jediná starost? Bohužel vás musíme vyvést z omylu, je třeba také myslet na takzvanou údržbu doménového jména.

Co se stane, když doménu zapomenete prodloužit? Dá se ztrátě domény kvůli jejímu neprodloužení předejít?

Doménová jména se registrují minimálně na 1 rok. Některé domény je možné zaregistrovat až na 10 let. Majitel domény musí uhradit poplatek za prodloužení domény pokud o ni má zájem na další období. Informaci o blížící se expiraci domény registrátor posílá asi měsíc předem na kontaktní e-mail majitele, který uvedl při registraci domény. Upozornění o blížící se expiraci domény se posílá opakovaně s časovými odstupy, ale ani to nezaručí, že si upozornění a výzvu k úhradě poplatku za prodloužení majitel domény všimne a doména nevyexpiruje. Stává se totiž, že se majitel domény do své kontaktní e-mailové schránky nedívá pravidelně nebo používá několik e-mailových adres a nevšimne si, že mu přišly e-maily týkající se prodloužení domény.

Co se stane když doménu zapomenete prodloužit včas?

Pokud na prošlé doméně běžel hotový web, webová stránka včetně e-mailů k dané doméně přestane fungovat. U některých doménových koncovek dochází po expiraci k vyřazení z DNS záznamů. V tom lepším případě na to majitel domény přijde velmi rychle, obratem kontaktuje registrátora domény a provozovatele webhostingu se žádostí o řešení situace. Pokud si doménu zaregistroval pouze jako svou značku do budoucna a web na ní nefunguje, nemá si jak všimnout, že web kvůli vyexpirované doméně nefunguje.

Proces přechodu domény do stavu expirace se řídí pravidly příslušného registru doménové koncovky. Ten obvykle dává dostatek časového prostoru na zaplacení poplatku za prodloužení domény bez sankcí i po její expiraci. Poplatek za prodloužení domény je třeba uhradit do dne splatnosti výzvy k platbě za prodloužení domény.

upozorneni

Ušetřete si peníze – nedovolte, aby se doména dostala do karantény

Po uplynutí 30 dnů od expirace se doména může dostat do karantény, ze které je možné ji do několika dnů ještě vyjmout. Vynětí domény z karantény však už může být příslušným registrem zpoplatněno. Výše poplatku za vynětí domény z karantény se nezřídka pohybuje v rozmezí stovek až tisíců Kč.

Jak ztrátě domény předejít?

Doporučujeme v první řadě udržovat kontaktní e-mail pro doménu WHOIS a kontaktní e-mail v databázi registrátora domény vždy aktuální a e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat. Pro větší pocit jistoty je zde služba Upozornění, kterou lze aktivovat ke stávající i nové doméně. Služba Upozornění zajistí, že majitel domény nezapomene včas obnovit registraci své domény na další období, tedy dříve než expiruje platnost registrace. V dostatečném předstihu majitele upozorníme na blížící se expiraci domény nejen e-mailem, ale v případě potřeby i telefonicky nebo dopisem. Pokud tedy majitel domény přehlédne upozornění doručené e-mailem, zastihne ho náš telefonát případně dopis. Majitel domény tak předejde tomu, že si jeho doménu zaregistruje někdo jiný přesto, že o ni má stále zájem. Sledování data expirace domény a pravidelná kontrola kontaktní e-mailové schránky ušetří majitelům domén starosti z přerušení provozu webových služeb, čas i finance.


Uveřejněno

v

od

Značky: